Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig. Lees meerE-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend.

Niet voor u bestemd?

Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoeken wij u vriendelijk om:

  • dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen
  • alle kopie├źn van uw systemen te verwijderen en te vernietigen
  • de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen

Wij wijzen u er vriendelijk op dat het onrechtmatig kan zijn om de informatie uit dit bericht openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of te verstrekken aan derden.

Aansprakelijkheid

Enigmatry aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Deze risico's zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

  • het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht
  • het voorkomen van eventuele virussen in dit e-mailbericht en/of eventuele bijlage

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.