Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig. Lees meer

Het Waterschapshuis. Eén applicatie voor alle waterschappen.

De waterhuishouding in Nederland wordt beheerd door de waterschappen. In totaal hebben we er daarvan eenentwintig in ons land. Het Waterschapshuis is de overkoepelende organisatie van deze waterschappen. Zij voert de regie en uitvoering op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en bevordert de samenwerking tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Ze wilden naar één applicatie toe met één database. Eén oplossing voor iedereen, waarmee je alles bij elkaar hebt.

- Sasa Kljaic, delivery manager bij Enigmatry

Bestrijding van muskus- en beverratten.

Een van de werkzaamheden die de waterschappen uitvoeren is het bestrijden van muskus- en beverratten. Deze dieren leven onder andere in sloten en andere waterrijke gebieden. Hun holen maken zij graag in dijken, waarin ze tunnels graven. Het zal geen verrassing zijn dat wanneer je gaten in de dijken maakt, deze slecht worden en uiteindelijk zelfs in kunnen storten. Dit vormt een groot probleem in ons land, waar de dijken een essentiële bescherming tegen het water vormen. Om deze reden willen de waterschappen deze knaagdieren tegenhouden. Het probleem speelt in heel Nederland, waar bestrijders dagelijks in ‘het veld’ lopen en klemmen zetten.

Van vier applicaties naar één.

De bestrijders gebruiken een mobiele applicatie om te registreren op welke datum en op welke plek ze een vangmiddel hebben geplaatst en wat hun vangst was. Tot nu toe werd er door de waterschappen gewerkt met vier verschillende mobiele applicaties en een overkoepelende applicatie waarin het dagelijkse werk werd opgenomen. Ieder waterschap gebruikte één van die vier applicaties, waardoor het registreren in waterschap A verschilde van dat in waterschap B. “Je kunt je voorstellen dat wanneer je een bestrijder bent en je helpt je collega uit een ander waterschap aan de andere kant van de sloot, waardoor hij een andere applicatie gebruikt dan jij, je dus twee applicaties nodig hebt om hetzelfde werk te doen. Dat is wat onhandig”, aldus Sasa Kljaic, delivery manager bij Enigmatry.

Om duidelijker zicht en grip te krijgen op het probleem, was het nodig om één applicatie voor alle waterschappen te maken. Het moest mogelijk worden om rapportageoverzichten voor heel Nederland makkelijk in te zien om zo ook een strategie te kunnen bepalen voor de toekomst. “Hoeveel moeten we komend jaar vangen, in welk gebied moeten we meer bestrijden dan anders, enzovoorts? Naast dat hun applicaties al tien jaar oud waren, was het hebben van vier verschillende applicaties niet ideaal. Ze wilden naar één applicatie toe met één database. Eén oplossing voor iedereen, waarmee je alles bij elkaar hebt. Met de nieuwe applicatie kunnen bestrijders in principe door heel Nederland helpen. Stel dat de bestrijders in Zeeland even niets te doen hebben, dan kunnen zij naar Groningen rijden en daar assisteren”, aldus Sasa.

De aanpak van het project:

Vanuit de wens om één overkoepelende, landelijke applicatie te maken is het Waterschapshuis bij Enigmatry terechtgekomen. De afzonderlijke waterschappen hebben dit project bij het Waterschapshuis belegd, maar in zekere zin zijn de waterschappen daaronder de echte opdrachtgever. Sasa: “Vanuit alle waterschappen waren vertegenwoordigers bij het project betrokken. In principe vanuit ieder waterschap één. We hebben meetings gehad waarin de gewenste functionaliteiten ter sprake kwamen en we een oplossing bedachten waar iedereen zich in kon vinden. Dat was tevens de uitdaging. 

Twintig waterschappen, twintig verschillende visies, twintig verschillende oplossingen. 

De productowner van het Waterschapshuis is uiteindelijk de persoon geweest met wie wij direct contact hadden, met wie wij afspraken maakten. Wij hebben in die eerste meetings vooral meegedacht in de zin van wat wel en wat niet kon, op het technische aspect. Inhoudelijk moest de productowner er vorm aan geven.”

Bij Enigmatry doen we aan Agile development. We werken kleine stukjes functionaliteit uit en leveren dit op, waarna het getest kan worden en we verder gaan. Zo wordt in kleine stapjes de applicatie opgebouwd, waarmee je gelijk een duidelijke terugkoppeling krijgt of we op de goede weg zijn. Het team bestond uit ontwikkelaars en testers in Servië en een analist en een projectmanager in Nederland.

Je kunt je voorstellen dat wanneer je een bestrijder bent en je helpt je collega uit een ander waterschap aan de andere kant van de sloot, waardoor hij een andere applicatie gebruikt dan jij, je dus twee applicaties nodig hebt om hetzelfde werk te doen. Dat is wat onhandig.

Sasa Kljaic, delivery manager bij Enigmatry

Mobiele applicatie en backoffice.

We hebben een mobiele applicatie gebouwd, een app die draait op Apple en Android devices. Dat is de feitelijke applicatie waarmee de bestrijders in het veld hun werk doen. Ze hebben daarin een kaart waarop ze de vangmiddelen kunnen plaatsen. Ook kunnen ze de vangsten invoeren met datum en geslacht en hun gewerkte uren in het veld ingeven. 

Het andere deel is de backoffice, waar al die gegevens samenkomen. Gebruikers kunnen daarin overzichten en rapportages maken, maar ze kunnen ook zien wat er in hun deelgebied op een bepaalde dag is gedaan, waar ze morgen heen moeten, enzovoorts. Het zijn dus eigenlijk twee applicaties met dezelfde databron. Een voor in het veld, een voor op kantoor.

Met de mobiele applicatie voor het registreren van vangsten kunnen de waterschappen nu over de grenzen van de bestrijdingsorganisaties heen samenwerken aan een gemeenschappelijke bestrijdingsstrategie. De centrale backoffice biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden per waterschap, per bestrijdingsorganisatie en op landelijke schaal.

Bram + Sjoerd
Bram + Sjoerd

Neem contact op met Sjoerd of Bram.

Wil je meer weten over dit project en hoe wij jou kunnen helpen? Wij helpen je graag verder!

Neem contact op via:
Sjoerd de Witte of Bram van Hoek
Business developers

s.dewitte@enigmatry.com 
b.vanhoek@enigmatry.com 

010-2409929
06-82560040 (Sjoerd)
06-82235950 (Bram)

Het Waterschapshuis. Eén applicatie voor alle waterschappen.

Met 4 applicaties werken bleek voor de waterschappen in Nederland niet praktisch en onhandig. Enigmatry ontwikkelde 1 applicatie die alle benodigde functionaliteiten bezat zodat er landelijk gewerkt kan worden en waaruit ook de backoffice goed kon functioneren.