Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig. Lees meer

Online leerplatform: een intensief partnership met De Rolf Groep.

Enigmatry gelooft in intensieve partnerships zoals met De Rolf Groep, waarin ze samen werken aan de ontwikkeling van 'Mijn Academie'. Jelle de Haan, directeur van Enigmatry vertelt hier meer over. 

de rolf groep
de rolf groep

Zou je mij iets meer kunnen vertellen over de samenwerking tussen Enigmatry en De Rolf Groep?

“We zijn samen een product genaamd ‘Mijn Academie’ aan het ontwikkelen. Dat is een online leerplatform, met name voor docenten van het lager onderwijs. Die moeten worden bijgeschoold en daarvoor is ook tijd en budget beschikbaar gemaakt vanuit de overheid. Via dit platform kunnen ze daar invulling aan geven. Enerzijds door online trainingen te volgen, anderzijds door zich in te schrijven voor cursussen en trainingen die klassikaal worden gegeven.”

“De Rolf Groep heeft op dit moment al een platform, maar dat is wat outdated en voldoet niet helemaal aan hun wensen. Ze nemen dat af van een andere partij, waardoor ze minder invloed hebben op de features die daarvoor worden ontwikkeld. We zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan en hebben besloten een nieuw platform te ontwikkelen dat wel helemaal voldoet aan hun wensen. Daarmee willen we samen de markt gaan veroveren.”

Het is in die zin ook wel een bijzondere samenwerking, omdat we ook echt als partners gezamenlijk hierin optrekken. Daarin nemen wij de technische kant voor onze rekening, waarbij je moet denken aan de bouw, de doorontwikkeling en het beheer van de software. Zij leveren de content en doen de marketing en de sales van het product. Uiteindelijk verdelen we samen de inkomsten die daaruit voortvloeien. In die zin is het iets anders dan een traditioneel project, waar we meestal een prijsopgave sturen en we betaald krijgen voor het aantal uren dat we maken. Hier delen we echt mee in het succes van het product.”

“Verder is de samenwerking in het algemeen goed. Het is een heel leuk project en een leuke klant. We hebben met het development team uit Servië ook een bezoek aan hen gebracht om kennis te maken. Niet alleen vanwege dit product, maar ook om te kijken wat ze verder doen. Zo krijgen we een beter beeld en feeling bij het product.”

Je geeft aan dat dit een iets andere samenwerking is dan normaal, kan je iets meer vertellen over hoe jullie daarin te werk zijn gegaan en wat de samenwerking tussen De Rolf Groep en Enigmatry zo’n goede match maakt?

“In die zin is het anders dat we nu niet op basis van offertes te werk gaan. Het gaat hier echt om de samenwerking, dat we samen beslissen welke kant het product op gaat. We hebben er allebei belang bij dat het succesvol wordt en delen mee in de opbrengsten daaruit. Dat maakt het overigens niet helemaal uniek want we hebben meer van dit soort samenwerkingen. Zo zijn we via een andere partner, waarbij we een soortgelijke constructie hebben, ook in contact gekomen met De Rolf Groep.”

We zijn trots op deze bijzondere samenwerking.

- Jelle de Haan

Dat lijkt me voor dit project een groot voordeel, dat jullie al ervaring hebben met deze manier van werken en bovendien ook nog eens in dezelfde branch.

“Exact. Deze vorm van samenwerking is redelijk uniek. Het past echter vrij goed bij hen en wij zijn ervaren in de markt. Bovendien zijn we goed om dit soort technisch complexe oplossingen te realiseren. Dat maakt het tot een goede match.”

Kan je iets meer vertellen over de werkwijze tot nu toe? Hoe jullie een plan uitstippelen bijvoorbeeld?

“Het begint met elkaar te leren kennen, en dat we snappen waar het bedrijf naartoe wil. In het begin van de samenwerking willen we de klant en hun visie leren kennen, om vervolgens een stip op de horizon te plaatsen. Daarin was De Rolf Groep heel duidelijk. Zij zien dit als een groeimarkt en zijn ervan overtuigd, als we dit platform goed neerzetten, dat ze een groot deel van de markt kunnen veroveren. Op dit moment hebben ze nog een klein segment van de markt, dus daar zit dus veel potentie.”

"Ze kijken echter ook naar ideeën wat betreft het soort licenties dat ze kunnen gaan verkopen en zien de opleiding van de docenten ook echt als een integraal onderdeel van hun dienstverlening. Je kan wel een doos iPads verkopen, maar als je ze niet leert wat ze daarmee kunnen doen dan zullen ze in de doos blijven zitten en gebeurt er niets mee. De Rolf Groep zit wat dat betreft in de transformatie van een traditioneel productbedrijf, die spullen leverde voor scholen, naar ook het leveren van de kennis over die producten. Daar is Mijn Academie een belangrijk onderdeel in.”

“Op korte termijn gaan we een eerste versie van het product lanceren. Dat moet niet te lang duren want ze moeten ook feedback krijgen van de eindgebruikers over de functionaliteit van het product. Wat slaat aan en wat moeten we doorontwikkelen? Die eerste versie zal naar verwachting in maart live gaan. Dat moet dus al wel een werkend systeem zijn. Alle basis dingen moeten daarin zitten. Een docent moet kunnen inloggen, aanmelden voor een cursus en die kunnen volgen. Vervolgens moet de school een factuur krijgen. In latere versies gaan we dat uitbouwen met extra features waarvan we denken dat die van waarde zijn om nieuwe klanten te werven.”

Wanneer is voor jullie de samenwerking geslaagd?

“Er zijn verschillende dingen waar je dat aan kunt afmeten. Uiteindelijk is ons gezamenlijke doel dat het een succesvol product wordt, waar we beide beter van worden. Dat is de toets waaruit moet blijken of het het succes gaat worden dat we op dit moment voorspellen. Heel belangrijk daarin is dat de klant tevreden is over het product, maar ook het proces van ontwikkelen. Daarin moeten we elkaar goed aanvoelen.”

“Tijdens de samenwerking zullen we goed met elkaar af moeten stemmen hoe we het product gaan doorontwikkelen en uitbreiden op basis van de wensen van de klant. Wat pakken we eerst op en wat stellen we nog even uit. Wat denken wij dat belangrijk is vanuit technisch oogpunt en wat zien zij bij de gebruikers. De ultieme toets is dat het product een vlucht neemt en op die manier ook de meerwaarde biedt die we voor ogen hebben.”

Wil je weten hoe Kim Bakker van De Rolf Groep kijkt naar dit bijzondere project, lees dan hier haar interview